home > Community > News > WTA News
 • ����
  • WTA ����
  • �����ڷ�
  • Q&A
 • �ڷ��
  • WTA��ν���
  • WTA��ν���
  • ��������
  • ��ȸ
  • ��������
  • ������������
  • ������ũ���
  • UNESCO-WTA ��ũ��
  • WTR
  • ��Ÿ ���๰
 • ������
  • ����������
  • ���󰶷���
 ̹  ̹
ۼ   WTA                                           Ͻ 2006-05-30 11:33:00
 The Heidelberg Technology Park

The Heidelberg Technology Park

PICTURE OF THE HEIDELBERG TECHNOLOGY PARK

 
  


 
The Heidelberg Technology Park is a science park and centre of Life Sciences. Mainly focused on biotechnology the Park is closely related with the Heidelberg University and to the famous national and international research institutions located here.


Heidelberg is one of the WTA members.Functions and Services
RED PIN Centre of a network of information and communication
RED PIN Cooperation with the government, national and international institutions
RED PIN Cooperation with the ministry and with the major scientific institutes in Heidelberg
RED PIN Contact for Start-Up`s and SME`s with focus on Life Sciences
Helping with:


 • renting office and lab space
 • financing
 • management/marketing
 • legal affairs
RED PIN Organizing seminars about current topics, like property law, financing etc.
RED PIN Participation in national and international congresses and meetings
RED PIN Publishing information-materials
RED PIN "Marketplace" for machines and lab-materials
RED PIN Conference-service
R					<div id='BBSViewContents'></div>
				 </td>
			 </tr>
				  </table>
			<br/>
			</td>
		</tr>
		<tr>
		<td width='1' background='duri/bbs/skin/basic/icon/catal_07.png' ></td>
		</tr>
		<tr>
		<td> </td>
		</tr>
		</table>


			<table border='0' width='700' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' style='table-layout:fixed'>
				<col width='80'>
				<col>
				<tr>
					<td colspan='3' align='center'>
						<a href='/ds4_1_1.html?db=wtanew_e&c=list&page=15&kind3=&SK=&SN=&idx=' onfocus='this.blur();'><img src='duri/bbs/skin/basic/icon/bt_list.png' border='0' alt='۸'/></a>
																							</td>
				</tr>
		
	<style type='text/css'>

		INPUT.kstyle
		{
		padding:0 0 0 2; 
		background-color: FFFFFF;
		border-top-width: 1px;
		border-right-width: 1px;
		border-bottom-width: 1px;
		border-left-width: 1px;
		border-top-style: solid;
		border-right-style: solid;
		border-bottom-style: solid;
		border-left-style: solid;
		border-bottom-color:#c3d1da; 
		border-right-color: #c3d1da;	
		border-top-color:#c3d1da;	
		border-left-color:#c3d1da;	
		border-style:solid;	
		line-height:140%;
		}

		.line_color2 {
			background-color:#aabdca;
		}

	</style>
			<script language= function agree_modify(val,no){ location.href='/ds4_1_1.html?db=wtanew_e&c=view&amode=agree&page=15&SK=&SN=&kind3=&idx=&no='+no+'&vals='+val; } function FindBBS(){ var Form = document.getElementById('FindForm'); if(Form.SN.value==''){alert('˻ Էϼ');Form.SN.focus();return false;} Form.submit(); return false; } function MultiAll(box){ var Form = document.getElementById('MultiForm'); var bname = Form.elements[box]; var blength = bname.length; if(!blength){ bname.checked == true ? bname.checked = false : bname.checked = true; } else{ for( var i = 0; i < blength; i++) { bname[i].checked == true ? bname[i].checked = false : bname[i].checked = true; } } } function nosize_window2(url,win,w,h){ Fw = window.open(url,win,'status=no,scrollbars=no,resizable=no,left=0,top=0,width='+w+',height='+h); Fw.focus(); }
 Total:195    Page:( 20/15 )  
NO ۼ ۼ ȸ
55 WTA 2006-10-02 4041
54 WTA 2006-09-25 3938
53 WTA 2006-08-30 3821
52 WTA 2006-08-30 3964
51 WTA 2006-08-30 4213
50 WTA 2006-08-25 4669
49 WTA 2006-08-17 4332
48 WTA 2006-08-16 4859
47 WTA 2006-07-20 4141
46 WTA 2006-07-10 4412
[ [1] [] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ]
۸ 
  ˻